Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020

XII Niesulicka Piątka

26.05.2017
 
19.05.2017
 
REGULAMIN ZAWODÓW BIEGOWYCH
XII Niesulicka Piątka
01 lipca 2017 r.

Organizator zawodów
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Telefon 68 34 19 212
mail: urzad@skape.pl
Współorganizator
Nadleśnictwo Świebodzin
ul. Wojska Polskiego 3
66-200 Świebodzin
Tel. 68 382 20 01

1. Cel zawodów
- popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie lata,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 
2. Termin i miejsce
- 01 lipca 2017 r. (sobota) godz. 9:30
- bieg główny - start 11.00
- ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów/ medali/ dyplomów biegu głównego – ok. godz. 12:00
- biegi dla dzieci - od 13.00 do 14.30
- ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów/ medali/ dyplomów biegów dla dzieci – ok. godz. 15:00
- Niesulice / drogi gruntowe / tereny leśne.
 
3. Trasa i dystans
1) Bieg główny – Niesulicka Piątka
- trasa wytyczona po drogach gruntowych leśnych
- dystans ok. 5 km
- start i meta na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel)
Trasa nie posiada atestu.
2) Biegi dla dzieci
- trasa wytyczona na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) dystans 3-4 lat, 5-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat– w zależności od kategorii wiekowej ok. 70m, ok. 100m, ok. 400m i ok. 800m lub 1200m
 Trasy nie posiadają atestu.

4. Zgłoszenia

1) Zgłoszenia on-line
- zgłoszenia on-line do XII Niesulickiej Piątki będą przyjmowane od 26.05.2017r. do 26.06.2017 r.
Link do formularza zgłoszeniowego dostępny będzie na stronie internetowej organizatora www.skape.pl w menu głównym i super-sport.com.pl od dnia 26.05.2017r.
- uczestnicy zgłaszający się do zawodów on-line otrzymają potwierdzenie nadesłania zgłoszenia,
2) Zgłoszenia osobiste
- tylko w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia w dniu imprezy w Sekretariacie zawodów na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) na formularzu zgłoszeniowym organizatora - zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są w godzinach 9.30 – 10.40;
Limit łączny uczestników w Biegu Głównym wynosi 150 uczestników.
- zgłoszenia do biegów dla dzieci przyjmowane są w godzinach 10.00 -12.45.
 
6. Uczestnictwo
1) W biegu głównym mogą uczestniczyć:
- zawodnicy, którzy do dnia 01 lipca 2017r. ukończyli 16 lat, przy czym uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Sekretariacie zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych,
- dokonali zgłoszenia on-line lub osobiście w dniu biegu w Sekretariacie zawodów,
- otrzymali numer startowy / chip zwrotny.
2) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
- własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Sekretariacie zawodów,
- dokonanie wpłaty startowej,
- w celu weryfikacji zawodników zgłoszonych on-line, okazanie przez nich dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna itp.).
3) Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4) W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują od organizatora:
- numer startowy do przypięcia z przodu koszulki / chip pomiarowy (zwrotny po zakończeniu biegu głównego),
- pamiątkową koszulkę z nadrukiem i medal,
- butelkę wody mineralnej,
- posiłek na mecie,
- dla zwycięzców biegu głównego pamiątkowy nagroda, medal, dyplom i puchar,
- dla zwycięzców w kategoriach wiekowych pamiątkowe medale.
5) W biegach dla dzieci mogą brać udział dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu, w Sekretariacie zawodów, w dniu imprezy.
6) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
7) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
8) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

7. Opłata startowa
1) Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
20 zł – płatne do  26.06.2017r. przelewem i 30 zł – płatne w dniu zawodów.
2) Z opłaty startowej zwolnieni są: młodzież do 18 roku życia oraz osoby powyżej 70 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające dokument potwierdzających ich niepełnosprawność (legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
3) Opłatę startową można uiścić:
- przelewem na konto organizatora
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe
Nr konta: 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899,
- na miejscu w Sekretariacie zawodów w dniu biegu,
- w przypadku osób dokonujących wpłaty przelewem warunkiem ich dopuszczenia do zawodów jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora do dnia 30.06.2017 r.,
- w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisać „XII Niesulicka Piątka”.
4) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną osobę.
 
8. Nagrody
1) dla najlepszych zawodników nagrody, puchary, medale, dyplomy,
2) dyplomy uczestnictwa dla najmłodszych zawodników,
3) losowanie nagród spośród wszystkich uczestników biegów
 
9. Uwagi organizacyjne

1) Wszystkich uczestników XII Niesulickiej Piątki obowiązuje niniejszy regulamin;
2) Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę Super Sport Paweł Ignaszak. Numery Starotwe będą wydawane nieodpłatnie w Sekretariacie zawodów 01 lipca 2017r. (sobota) do godz. 10:40;
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu;
4) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu;
5) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy;
6) Organizator nie zapewnia natrysków oraz szatni.
7) Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora www.skape.pl.
8) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których powiadomi przed rozpoczęciem imprezy;
9) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
10) Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna.
 


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 729 182 gości
Na stronie znajduje się
4 gości