Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020

Inwestycje

09.01.2014

W niniejszym dziale są zaprezentowane inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie gminy Skąpe. Te zadania, które zostały sfinansowane w całości lub części ze środków zewnętrznych wyróżniono kolorem. Jednocześnie należy podkreślić, że za prężność inwestycyjną oraz ilość pozyskanych środków zewnętrznych Gmina Skąpe została nagordzona HITem 2005 oraz Euroliderem 2009.

Infrastruktura wodociągowa

 

Budowa
- sieci wodociągowej w Skąpem (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD);
- sieci wodociągowej w Międzylesiu (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa);
- sieci wodociągowej w Pałcku wraz z przesyłem ze Skąpego  (współfinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.);
-
rurociągu przesyłowego Wegrzynice-Błonie;
- wodociągu przesyłowego w Radoszynie - do strefy przemysłowej (współfinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.);
- wodociągu przesyłowego Pałck-Niekarzyn;
- wodociągu w Podłej Górze wraz z przesyłem z Międzylesia (współfinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.);
- wodociągu przesyłowego Łąkie - Ołobok (współfinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.);
- wodociągu w Niesulicach wraz z przesyłem z Ołoboku (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).


Modernizacja
- Stacji uzdatniania wody w Ołoboku (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).

Remont
- Stacji uzdatniania wody w Niekarzynie;
- Stacji uzdatniania wody w Kalinowie.

 

 Infrastruktura ochrony środowiska

 

Budowa
- sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa);
- kanalizacji sanitarnej w Ołoboku;
- kanalizacji sanitarnej w Niesulicach (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego); 
- kanalizacji sanitarnej w Kalinowie (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego);
- przesyłu sanitarnego z Ołoboku do oczyszczalni w Ciborzu;
- kanalizacji sanitarnej w Radoszynie (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);

Rekultywacja
- składowiska odpadów w Błoniu (finansowanie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze);

Modernizacja
- przepompowni PS3 w Skąpem. 

 

Infrastruktura drogowa

 

Budowa
- chodnika na drodze powiatowej w Międzylesiu (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Radoszynie;
- łącznika dróg w Łąkiem;
- chodnika w Ciborzu;
- zatoczki autobusowej w Rokitnicy (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- zatoczki autobusowej w Niekarzynie (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- zatoczek autobusowych w Ciborzu, Pałcku, Węgrzynicach i Zawiszu,
- parkingu przy sali gimnastycznej w Międzylesiu.

Przebudowa
- drogi wojewódzkiej  w Radoszynie i Skąpem (współfinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego)

Remont
- skrzyżowania dróg wojewódzkich w Skąpem (realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006 oraz środków własnych Gminy Skąpe);
- drogi powiatowej w Skąpem (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD na bazie porozumienia z Powiatem Świebodzińskim);
- drogi powiatowej w Niekarzynie (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- nawierzchni drogi powiatowej Radoszyn-Darnawa (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- nawierzchni drogi powiatowej w Ołoboku (współfinansowanie ze środków Powiatu Świebodzińskiego);
- dróg gminnych w miejscowościach Zawisze i Pałck (współfinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.);
- dróg gminnych w Błoniu, Łąkiem, Kalinowie, Międzylesiu, Niekarzynie, Niesulicach, Pałcku, Przetocznicy, Rokitnicy, Skąpem i Węgrzynicach;
- drogi gminnej i wykonanie muld w Ciborzu;
- chodnika w Skąpem (finansowanie ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze);
- zatoczki autobusowej w Skąpem;

Utwardzenie
- drogi gminnej w Skąpem;
- dróg gminnych w Ołoboku;
- dróg osiedlowych w miejscowościach Cibórz, Ołobok, Niesulice, Radoszyn i Skąpe;
- placu targowego w Ciborzu;
- placu przy przystanku autobusowym w Niesulicach;
- parkingu przy ZGK w Skąpem,
- placu przy PSP Międzylesie.
 

Infrastruktura edukacyjna

 

Budowa
- boiska sportowego i remont placu szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku;
- sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miedzylesiu (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego);
- boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie;
kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Międzylesiu (współfinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012");
- holu wraz z wejściem do biblioteki i świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie.

Rozbudowa
- bloku żywienia i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa );
- przebudowa wraz z wyposażeniem budynku przedszkola w Ołoboku (współfinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006);

Remont
- świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku (współfinansowanie ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich);
- dachu w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie (współfinansowanie ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich);
- dachu i wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Międzylesiu;
- Publicznego Przedszkola w Ciborzu;
- elewacji budynku Przedszkola w Radoszynie;
- elewacji budynku Publicznego Gimnazjum w Radoszynie;
- sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie;
- podłóg w Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie (finansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z Ministerstawa Edukacji Narodowej i Sportu);
- węzła sanitarnego w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie;
- elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekarzynie;
- elewacji wraz z ociepleniem sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie.

Modernizacja
- modernizacja boiska sportowego i remont placu szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie;
- ogrodzenia terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu;
- malowanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu;
- malowanie ścian w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku;
- wymiana okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekarzynie (finansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z Ministerstawa Edukacji Narodowej);
- wymiana drzwi w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołoboku;
- wymiana komputerów w pracowni Publicznego Gimnazjum w Radoszynie;
- ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie.

Infrastruktura społeczna

 

Budowa
- Ośrodka zdrowia w Ołoboku.

Rozbudowa
- sali wiejskiej w Niekarzynie(współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006");

 

Remont
- świetlicy wiejskiej i biblioteki w Ołoboku (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006");
- świetlicy wiejskiej w Podłej Górze;
- sali widowiskowej w Węgrzynicach wraz z doposażeniem (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- sali wiejskiej w Rokitnicy;
- sali wiejskiej w Darnawie (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
 

  

Infrastruktura sportowa i turystyczna


- modernizacja boiska sportowego w Skąpem i Ołoboku;
- budowa szatni przy boisku sportowym w Węgrzynicach;
- ogrodzenie boiska sportowego w Pałcku;
- budowa pomostu na jeziorze Trzeboch w Łąkach;
- budowa pomostu na jeziorze Czerniak w Ołoboku;


Infrastruktura oświetleniowa

 

- modernizacja oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach Gminy Skąpe;
-
budowa sieci oświetlenia drogi pieszej Cibórz-Międzylesie;
-
budowa sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łąkiem;
-
budowa sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu w Radoszynie.

 
 
 
Kapitał ludzki
 
- projekt "Nasz sposób na integrację" (finansowanie ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasza świetlica II");
- grant na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Radoszynie (finansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca");
- projekt "Nasza świetlica, świetlikiem wsi" (finansowanie ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasza świetlica, nasz klub");
- program "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie" (finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
- projekt "Lepiej żyć - dzięki sobie" (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki);
- projekt "Gmina Skąpe inicjatorem projektów" (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 729 072 gości
Na stronie znajduje się
5 gości