Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: czwartek, 02-04-2020
31.10.2011
1. Położenie
 
 
Wieś Niekarzyn położona jest przy drodze Pomorsko-Kępsko na planie owalnicy. Plan wzbogaca strumień Jabłonna i 2 stawy we wsi.

W bezpośrednim sąsiedztwie Niekarzyna znajdują się następujące miejscowości:
 • Darnawa – 2 km,
 • Pałck – 2 km,
 • Kępsko – 2 km,
 • Kije – 3 km.
2. Historia
 
Niekarzyn przed 1945 r.
Widokówka pochodzi ze zbiorów Mirosława Olczaka

Wieś na planie owalnicy powstała zapewne w XIII wieku, lecz ślady osadnictwa sięgają czasów wczesnodziejowych. Pierwsza wiadomość źródłowa o Niekarzynie pochodzi z 1365 roku. Była wtedy wsią parafialną. Właściciele wsi w okresie średniowiecza nie są znani. W XVI wieku władała nią rodzina von Löben, a w XVIII rodzina von Stosch. W początkach XIX wieku Niekarzyn należał do von Gersdorfa i Hoffmana, a w połowie tego stulecia do Schulza i Schadego. Pierwotny plan owalnicy został znacznie zatarty, lecz czytelny jest w rozwiniętym układzie wsi. Zabudowa w większości pochodzi z przełomu XIX/XX wieku. Zachował się pałac z XVIII wieku, przebudowany w końcu XIX wieku, dwór z XVIII wieku oraz dwa folwarki z 2 polowy XIX wieku. Dwudziestowieczny młyn stoi zapewne na miejscu starszego. Kościół, który stał pośrodku placu wiejskiego, został uszkodzony w czasie ostatniej wojny i rozebrany. Był to zbór, postawiony na miejscu kościoła istniejącego od średniowiecza.

3. Zabytki i pomniki przyrody
 
Niekarzyn jest wsią o nieregularnej zabudowie usytuowanej wzdłuż szlaków komunikacyjnych z obszernym centralnym placem, na którym wcześniej istniał kościół ewangelicki i plebania. Świątynia wybudowana została w latach 1773 - 1774, w stylu barokowym. Po wojnie kościół był zrujnowany, ze spaloną wieżą. Nie podjęto próby odbudowy i w latach 60. budowlę ostatecznie rozebrano.
 
 
Pałac w Niekarzynie

Pałac - W południowej części wsi, przy drodze do Kępska stoi do dziś okazały pałac obecnie użytkowany przez Szkołę Podstawową. Początki tej budowli sięgają najprawdopodobniej wieku XVII. Zachowane mury piwnic o znacznej grubości 1,8 m mogą wskazywać na istnienie w tym czasie dworu o charakterze obronnym. Regularny prostokąt tej dworu jest nadal czytelny w planie pałacu. Budowla ta uległa jednak niemal całkowitemu zniszczeniu w trakcie bitwy pod Kijami. Po 1759 roku siedziba została odbudowana w formie dwukondygnacyjnej, w konstrukcji muru pruskiego. Rozbudowy do współczesnych rozmiarów dokonał w 1905 roku Carl Boltze, dzierżawca domeny. Powstał okazały pałac z bogatym, neobarokowym wystrojem architektonicznym. Budynek na planie trapezu, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym, a od wschodu czterospadowym mansardowym z wystawkami. Elewacje zdobią neobarokowe dekoracje: pilastry, gzymsy i fantazyjne nadproża. Nad wejściem widnieje ozdobny kartusz z literą „B „ – inicjałem właściciela.
Pałac frontem skierowany został na południe, gdzie roztaczał się założony przy rezydencji park krajobrazowy z elementami kompozycyjnymi w postaci polan, stawu oraz wykorzystujący m.in. walory przepływającej w pobliżu rzeki Jabłonnej. Pozostałością jest kilka starych drzew: cis, jesion i wiąz. Elewację frontową pierwotnie okalał rozległy taras obejmujący 2/3 fasady, obecnie zabudowany.
Pałac pomimo przebudów związanych m.in. z dostosowywaniem do funkcji budynku szkolnego, zachował cenne walory zabytkowe.

Dwór - Zbudowany został w północnej części wsi, prawdopodobnie w 4 ćw. XVIII wieku., w stylu barokowym. Jest to budynek na planie prostokąta z ryzalitem od wschodu, jednokondygnacyjny z wysokim, użytkowym poddaszem. Budowlę nakrywa dach mansardowy z wystawką i naczółkami.
W 1 ćw. XX w. rozbudowy dokonała rodzina Schade poprzez dodanie dwóch bocznych parterowych aneksów o zróżnicowanej wielkości. Elewacje aneksów uzyskały bogaty wystrój architektoniczny w postaci pilastrów, półkolistych opasek okiennych, a środkową oś zaznaczyły naczółki z dekoracją w formie stylizowanej połowy rozety. Aneks południowy poprzedza okazały portyk wsparty na czterech filarach. Układ wnętrz dworu został całkowicie zmieniony. Po wojnie przeznaczono budynek na mieszkania pracowników PGR, stołówkę i świetlicę.
Za dworem rozciąga się niewielki park krajobrazowy, łagodnie opadający ku rzece jabłonnej. W drzewostanie przeważają okazałe kasztanowce i dęby.
Dwór stanowi element główny zespołu folwarcznego, na który składa się ponadto podwórze gospodarcze - do dziś dobrze zachowane oraz folwark owczarski, z którego pozostały ruiny. Elewacja frontowa dworu skierowana jest na zachód, ku wnętrzu podwórza gospodarczego. Wszystkie budynki gospodarcze zwrócone są frontami ku podwórzu: stajnia, wozownia, spichlerz, stodoła, obora i dom mieszkalny. Wzniesione zostały w konstrukcji kamienno – ceglanej, nakryte dachami dwuspadowymi, współcześnie przebudowane niestety bez uwzględnienia pierwotnej architektury.
Na znaczną wartość zabytkową składa się zarówno dwór jak i również dobrze zachowany układ przestrzenny całego zespołu folwarcznego.

Obiekty figurujące w rejestrze zabytków:
 1. Pałac i park – nr rej. 3081.
Obiekty objęte ewidencją konserwatorską:
 1. Cmentarz ewangelicki (nieczynny) - dz. nr 42,
 2. Zespoł dworsko-folwarczny - dz. nr 295/2,
 3. Dwór - bud. nr 42,
 4. Budynek gospodarczy
 5. Park w zespole dworsko-folwarcznym,
 6. Budynek mieszkalny nr 40,
 7. Obora, ob. chlewnia,
 8. Stodoła,
 9. Stajnia, wozownia, spichlerz, ob. magazyn,
 10. Owczarnia I i II,
 11. Dom mieszkalny, ob. nieużytkowany,
 12. Dom nr 51,
 13. Budynek gospodarczy,
 14. Owczarnia,
 15. Obora i stajnia,
 16. Oficyna w zespole pałacowym,
 17. Przedszkole,
 18. Kuźnia,
 19. Dom nr 4/48?,
 20. Dom nr 9,
 21. Dom nr 26,
 22. Dom nr 28,
 23. Dom nr 29 wraz z budynkiem gospodarczym,
 24. Dom nr 33,
 25. Dom nr 34 wraz z budynkiem gospodarczym,
 26. Budynek gospodarczy posesji nr 36,
 27. Dom nr 37,
 28. Budynki gospodarcze posesji nr 44a,
 29. Dom nr 47,
 30. Dom nr 50.
Pomniki przyrody figurujące w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody:
 1. Cis – nr rej. 414/1 (obw. 236 cm, wys. 6 m, wiek 150 lat). Położony w m. Niekarzyn na terenie szkolnym – dz. Nr 133/5.
 2. Jesion wyniosły – nr rej. 415/2 (obw. 441 cm, wys. 25 m, wiek 300 lat). Położony w m. Niekarzyn na terenie szkolnym – dz. Nr 133/5.
 3. Wiąz pospolity – nr rej. 416/3 (obw. 353 cm, wys. 22 m, wiek 200 lat). Położony w m. Niekarzyn na terenie szkolnym – dz. Nr 133/5.
 4. Klon jawor – nr rej. 517/4 (obw. 380 cm, wys. 23 m, wiek 350 lat). Położony w m. Niekarzyn w Nadleśnictwie Sulechów, leśn. Mazów, oddz. 55l.
 5. Olsza czarna – nr rej. 620/5 (obw. 320 cm, wys. 30 m). Położona w parku w m. Niekarzyn na terenie szkolnym – dz. Nr 133/5.
 6. Buk zwyczajny – nr 1403/9 (obw. 460 cm). Położony 300 m za Niekarzynem od strony m. Kępsko.
4. Infrastruktura 
 • Droga powiatowa nr 1205F Pomorsko-Brzezie-Pałck-Niekarzyn-Kępsko,
 • Drogi w administracji Gminy Skąpe we wsi Niekarzyn,
 • Sieć wodociągowa wraz z ujęciem wody,
 • Sieć energetyczna,
 • Sieć telefoniczna.
5. Instytucje i organizacje
 • Publiczna Szkoła Podstawowa,
 • Przedszkole,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Klub sportowy „Orzeł” Niekarzyn,
 • Agencja Pocztowa.
6. Jednostki pomocnicze
7. Zaplecze socjalne
 • Sala wiejska.
8. Sport, rekreacja i turystyka
 • Zaplecze sportowe: boisko szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie, boisko sportowe, boisko do koszykówki.
 • Plac zabaw,
 • Trasa dawnej linii kolejowej łącząca Sulechów ze Świebodzinem,
 • Szlaki turystyczne:
  czerwony szlak pieszo-rowerowy: od Świebodzina-BORÓW-Ołobok-Łąkie-Radoszyn-Darnawa-Niekarzyn-Pałck-Przetocznica-Podła Góra-GRABIN,
9. Opieka zdrowotna
 • Gabinet POZ w Skąpem,
 • Punkt apteczny w Skąpem,
 • Gabinet dentystyczny w Skąpem, 
27.10.2011
"Plan Rozwoju Miejscowości Niekarzyn" z 2005 r. oraz jego aktualizacja zatytułowana "Plan Odnowy Miejscowości Niekarzyn" z 2010 r. zawierają charakterystykę miejscowości, jej mieszkańców, ciekawą historię terenu, a przede wszystkim przedstawiają wizję i kierunki rozwoju Niekarzyna.

Pierwszy dokument powstał na potrzeby realizacji projektu zatytułowanego "Rozbudowa wraz z wyposażeniem sali wiejskiej oraz zagospodarowanie parku i boisk w m. Niekarzyn" dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Drugi dokument powstał w związku z zamiarem wystąpienia przez Gminę Skąpe z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) inwestycji planowanych do realizacji na terenie miejscowości w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Autor dokumentu: Lokalna Grupa Odnowy Miejscowości Niekarzyn
Koordynatorzy prac nad dokumentami: Patrycja Radajewska, Marta Kincel-Olejnik
Załączniki


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Ptasia Grypa
 • ASF
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • Księga gości
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 438 103 gości
Na stronie znajduje się
10 gości