Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: piątek, 03-07-2020

Jeziora Gminy Skąpe

03.08.2011
Jezioro Ciborze
 
Położenie
Dane morfometryczne
Makroregion Pojezierze Lubuskie Powierzchnia zwierciadła
36,6 ha
Mezoregion Równina Torzymska Głębokość maksymalna
6,4 m
Wysokość n.p.m.
64,9 m
Głębokość średnia
2,8 m
Szerokość geograficzna
52°08,7’
Długość maksymalna
1.710 m
Długość geograficzna
15°24,7’
Szerokość maksymalna
350 m
Zlewnia
Ołobok
Linia brzegowa ogółem
4.400 m
 
W końcowej fazie stadiału leszczyńskiego powstało jezioro Ciborze. Pierwotny obszar jeziora uległ całkowitej przemianie poprzez działalność człowieka. Powstanie zalewu, w którym znalazło się jezioro spowodowało przegrodzenie zaporami w latach trzydziestych doliny kanału Ołobok. W ten sposób powstał duży zalew, w którego granicach znalazło się jezioro.
 
Jezioro Ciborze
Fot. Patrycja Radajewska
 
Zlewnia jeziora wraz z cząstkową częścią rzeczki Ołobok wynosi 34,4 km2 i ma kształt pasa. Charakteryzuje ją jedyny rów uchodzący do jeziora oraz dopływ ze wsi Międzylesie, ich łączna długość to 2,6 km. Duża przepustowość gleb, znaczna ilość lasów, prawie płaski teren są czynnikami powodującymi brak dotlenienia w jeziorze. Podczas budowy koszar w Ciborzu, Niemcy dotleniali jezioro poprzez odprowadzenie z oczyszczalni ścieków czystej wody strumykiem. Od rzeczki do jeziora przekopano ponad 250 metrowy kanał o szerokości 5 m i 2 m głębokości. Kanał ten spełniał życiodajną rolę dla ryb i roślinności. Wybudowanie tamy tuż za jeziorem spowodowało podniesienie poziomu wody o 2 m. Przy manipulacji mechanizmem tamy całkowicie można było wymienić wodę jeziora w ciągu tygodnia. Do 1942 r. Cibórz był terenem wojskowym. Dla cywili dostęp do jeziora był zabroniony, ryby mogli łowić tylko pracownicy zatrudnieni w jednostce wojskowej. Rozlewisko było porośnięte podwodną roślinnością i było najbogatsze w ryby na terenie województwa. W 1942 roku, wojsko opuściło Cibórz i został on przekazany Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Jezioro Ciborze zaś oddane zostało Państwowemu Gospodarstwu Rybackiemu w Zbąszyniu.
 
03.08.2011
Jezioro Czerniak (J. Ołobockie)
 
Położenie
Dane morfometryczne
Makroregion
Pojezierze Lubuskie
Powierzchnia zwierciadła
24,5 ha
Mezoregion
Pojezierze Łagowskie
Głębokość maksymalna
6,2 m
Wysokość n.p.m.
79,9 m
Głębokość średnia
3,0 m
Szerokość geograficzna
52°12,0
Długość maksymalna
800 m
Długość geograficzna
15°26,9
Szerokość maksymalna
390 m
Zlewnia
Borowianka-Ołobok
Linia brzegowa ogółem
2.250 m
 
Jezioro położone jest na północny-wschód od wsi Ołobok. Powstało w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego, leży w szerokiej i płaskiej Rynnie Wilkowsko-Przetocznickiej.
Ciekiem zasilającym jest ciek Borowianka (lewobrzeżny dopływ rzeki Ołobok, wpadający do niej w rejonie wsi Ołobok) ponadto jezioro zasilają wody podziemne z warstwy wodnonośnej, zlokalizowanej 6-12 m pod powierzchnią ziemi oraz kilka rowów.
 
 
Brzegi jeziora w zachodniej części należą do twardych, dość stromych, natomiast w pozostałych częściach są płaskie i miejscami zabagnione. Od strony południowo-zachodniej i zachodniej zbiornik otoczony jest podmokłymi łakami, od wschodu gruntami ornymi. W północnym krańcu rośnie las olchowy, przechodzący w las sosnowy. Roślinność wynurzona porasta brzegi jeziora pasem do 30-45 m, zajmując większość linii brzegowej. Roślinność ta to przede wszystkim trzcina pospolita i oczeret jeziorny. W jeziorze występują dobre warunki dla żerowania i tarła ryb. Użytkownikiem rybackim jeziora jest GRyb. SP Zbąszyń, a dzierżawcą Niezależne Towarzystwo Wędkarskie Ołobok.
03.08.2011
Jezioro Niedźwiedno (J. Chociule)
 
Położenie
Dane morfometryczne
Makroregion Pojezierze Lubuskie Powierzchnia zwierciadła
49,5 ha
Mezoregion Pojezierze Łagowskie Głębokośc maksymalna
5,8 m
Wysokość npm
72,1 m
Głębokość średnia
2,5 m
Szerokość geograficzna
52°12,2
Długość maksymalna
2.760 m
Długość geograficzna
15°25,2
Szerokość maksymalna
270 m
Zlewnia
Łękinia-Ołobok
Linia brzegowa ogółem
5.880 m
 
Jezioro Niedźwiedno leży w zróżnicowanej morfologicznie Rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej powstałej w czasie Zlodowacenia Bałtyckiego, która łączy się z Rynną Wilkowsko-Przetocznicką i Ratoszyńską.
 
 
Znaczne zróżnicowanie terenu sprawia, że obszar ten jest bardzo malowniczy i chętnie odwiedzany przez wędkarzy i turystów. Jezioro zasilane jest wodami przepływającej przez nie Łękini (Świebodki), lokalnymi źródliskami oraz dużymi ilościami wód podziemnych. Zbiornik został sztucznie spiętrzony poprzez wybudowanie grobli czołowej z zastawką od strony południowej. Brzegi jeziora w większości są twarde, strome o charakterze klifowym. Jezioro Niedźwiedno położone jest niedaleko drogi nr 276 relacji Krosno Odrzańskie-Świebodzin (w miejscowości Radoszyn należy skręcić do wsi Łąkie). Do zbiornika można również dotrzeć od strony miejscowości Ołobok oraz Łąkie, stąd w pobliże jeziora prowadzą drogi lokalne.
03.08.2011
Jezioro Trzeboch (J. Łąkowskie)
 
Położenie
Dane morfometryczne
Makroregion Pojezierze Lubuskie Powierzchnia zwierciadła
21,2 ha
Mezoregion Równina Torzymska Głębokość maksymalna
9,5 m
Wysokość npm
67,5 m
Głębokość średnia
4,2 m
Szerokość geograficzna
52°10,6
Długość maksymalna
1.110 m
Długość geograficzna
15°27,8
Szerokość maksymalna
230 m
Zlewnia
Łękinia-Ołobok
Linia brzegowa ogółem
2.580 m
 
Jezioro leży w Rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej powstałej w wyniku erozji subglacjalnej wód topniejącego lodowca. Zbiornik zasilany jest znacznymi ilościami bardzo czystych wód podziemnych. Odpływ wody następuje stosunkowo wąskim rowem przelotowym do Lisicy, który łączy się z Łękinią (Świebodką).
 
 
Jezioro w części południowej i wschodniej jest otoczone pasem olch, w częściach pozostałych linia brzegowa pozostaje otwarta, łączy się z terenami rekreacyjnymi oraz gruntami rolniczymi. Zbiornik ten położony jest w pobliżu drogi krajowej Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie-Świebodzin (w miejscowości Radoszyn należy skręcić do wsi Łąkie, której zabudowania graniczą z północną częścią linii brzegowej jeziora). Również lokalnymi drogami można dojechać do Jeziora Trzeboch z miejscowości Skąpe oraz Ołobok. 
Nad jeziorem istnieje bezpłatna plaża gminna wraz z pomostem.
03.08.2011
 
 Jezioro Złoty Potok (J. Jeziorko)
 
 
Położenie
Dane morfometryczne
Makroregion Pojezierze Lubuskie Powierzchnia zwierciadła
32,8 ha
Mezoregion Równina Torzymska Głębokość maksymalna
13,7 m
Wysokość npm
78,8 m
Głębokość średnia
5,9 m
Szerokość geograficzna
52°13,0
Długość maksymalna
750 m
Długość geograficzna
15°22,5
Szerokość maksymalna
570 m
Zlewnia
Ołobok
Linia brzegowa ogółem
2.500 m
 
Jezioro Złoty Potok położone jest nieopodal (300-400 m) od południowo-zachodniego krańca J. Niesłysz, 0,5 km na północny-zachód od wsi Kalinowo.
Jest to bardzo malowniczo usytuowany zbiornik wodny stanowiący niegdyś część Jeziora Niesłysz. Leży ono w polodowcowej Rynnie Toporowsko-Niesulickiej powstałej w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego.
 
 
Zasilają je bardzo czyste wody podziemne, spływające z pokładów żwirowo-piaskowych, zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu jeziora oraz jeden dopływ powierzchniowy niosący wodę z łąk. Jedyny odpływ zbiornika prowadzi krótkim rowem do J. Niesłysz. Brzegi jeziora są częściowo podmokłe i zabagnione. W części południowej, zachodniej i wschodniej, są one strome. Roślinność, ze względu na dogodne warunki, rozwinęła się tu dobrze zwłaszcza w północnej, północno-zachodniej i wschodniej części zbiornika. Obecnie jezioro spełnia przede wszystkim funkcję rekreacyjną. Najłatwiej można dojechać do jeziora z drogi nr 276 relacji Krosno Odrzańskie-Świebodzin (w miejscowości Radoszyn należy skręcić do wsi Łąkie, a potem kierować się w stronę Kalinowa) lub od drogi Świebodzin-Ołobok.


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 719 982 gości
Na stronie znajduje się
17 gości